ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol
CPNREIT
ราคา
29.25
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,450,900
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
-0.50 / -1.68%
มูลค่า (บาท)
161,479,425
วันก่อนหน้า
29.75
Open
29.75
ช่วงราคาระหว่างวัน
30.00 - 30.00
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
37.25 - 24.70
13 ธันวาคม 2562 04:38