ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol
CPNREIT
ราคา
26.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
268,400
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
-0.50 / -1.83%
มูลค่า (บาท)
7,231,000
วันก่อนหน้า
27.25
Open
27.00
ช่วงราคาระหว่างวัน
27.25 - 27.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
36.75 - 20.80
10 กรกฎาคม 2563 04:39