ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol
CPNREIT
ราคา
35.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,453,100
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
+0.50 / 1.42%
มูลค่า (บาท)
51,646,075
วันก่อนหน้า
35.25
Open
35.25
ช่วงราคาระหว่างวัน
35.75 - 35.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
36.00 - 24.70
17 กันยายน 2562 04:40