ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol
CPNREIT
ราคา
21.20
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,991,700
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
-0.20 / -0.93%
มูลค่า (บาท)
42,387,960
วันก่อนหน้า
21.40
Open
21.30
ช่วงราคาระหว่างวัน
21.40 - 21.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
23.90 - 16.70
26 ตุลาคม 2564 04:37