ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol
CPNREIT
ราคา
29.75
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,206,500
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
+0.50 / 1.71%
มูลค่า (บาท)
35,611,075
วันก่อนหน้า
29.25
Open
29.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
29.75 - 29.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
30.00 - 23.00
22 พฤษภาคม 2562 04:39