ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol
CPNREIT
ราคา
32.00
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,052,700
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
-0.75 / -2.29%
มูลค่า (บาท)
97,983,725
วันก่อนหน้า
32.75
Open
32.50
ช่วงราคาระหว่างวัน
32.75 - 32.75
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
33.25 - 23.60
15 กรกฎาคม 2562 04:36