ราคาหลักทรัพย์

SET Symbol
CPNREIT
ราคา
18.60
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,043,050
เปลี่ยนแปลง/%เปลี่ยนแปลง
- / -%
มูลค่า (บาท)
38,025,190
วันก่อนหน้า
18.60
Open
18.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
18.80 - 18.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
21.76 - 17.90
30 กันยายน 2565 04:37