เอกสารนำเสนอและเว็บแคสต์

เลือกปี :
Investor Presentation 3Q/2022
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 3 ปี 2565
Investor Presentation 2Q/2022
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2565
Investor Presentation 1Q/2022
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2565
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2565
Investor Presentation 4Q/2021
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2564