ข่าวแจ้งสื่อมวลชน

เลือกปี :
01 มีนาคม 2564
CPNREIT พร้อมนำหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 2 มี.ค.นี้
15 กุมภาพันธ์ 2564
CPNREIT แจงราคาเสนอขายสุดท้าย ผ่าน Bookbuilding สะท้อนราคาตลาดและปัจจัยเงินจ่ายแก่ผู้ถือหน่วยครั้งล่าสุด ย้ำผู้จองซื้อได้ราคาเดียวกับผู้ลงทุนสถาบัน
08 กุมภาพันธ์ 2564
CPNREIT เริ่มเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน คาดอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยกว่า 7% ราคาจองซื้อสูงสุด 19.50 บาทต่อหน่วย ย้ำผู้จองซื้อทุกรายจะได้รับเงินส่วนต่างคืน หากราคาสุดท้ายหลังทำ Book Building ต่ำกว่าราคาจองซื้อสูงสุด
03 กุมภาพันธ์ 2564
CPNREIT ประกาศราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมสูงสุดไม่เกิน 19.50 บาทต่อหน่วย นักลงทุนรายย่อยซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมของ CPNREIT และ GLANDRT เปิดจองซื้อวันที่ 8-10 ก.พ.นี้ และประชาชนทั่วไปจองซื้อวันที่ 11 และ 15-16 ก.พ.นี้ เคาะอัตราส่วนการเสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม CPNREIT ที่ 8.2967 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม CPNREIT
21 มกราคม 2564
CPNREIT เดินหน้าลงทุนเพิ่มเติมในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 2 แห่ง มูลค่ารวมไม่เกิน 5,672 ล้านบาท หนุนประมาณการอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยทรัสต์ปีแรกสูงถึงประมาณ 7% ชูผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2563 สูงกว่าไตรมาส 2 ปี 2563 สะท้อนธุรกิจเข้าสู่ช่วงฟื้นตัว
11 มีนาคม 2563
CPNREIT เคาะราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์ที่ 32 บาทต่อหน่วย ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิของ CPNREIT และ GLANDRT เริ่มจองซื้อวันที่ 13 และ 16 - 19 มี.ค.นี้ ส่วนประชาชนทั่วไปเปิดจองซื้อตั้งแต่วันที่ 20 และ 23 - 24 มี.ค. นี้ ชูประมาณการเงินจ่ายผู้ถือหน่วยเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.7369 บาทต่อหน่วย โดยคิดเป็นอัตราเงินจ่ายผู้ถือหน่วยประมาณ 5.4%
09 มีนาคม 2563
CPNREIT เตรียมเปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมไม่เกิน 665.62 ล้านหน่วย เสนอขายผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิของ CPNREIT และ GLANDRT วันที่ 13 และ 16-17 มี.ค. นี้ ประชาชนทั่วไปจองซื้อวันที่ 19-20 และ 23 มี.ค. นี้ ชูประมาณการผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
24 กุมภาพันธ์ 2563
CPNREIT เปิดช่วงราคาเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมเบื้องต้นที่ 32.00 - 33.00 บาทต่อหน่วย เคาะอัตราส่วนเสนอขายแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิม CPNREIT ที่ 4.4319 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 1 หน่วยทรัสต์เพิ่มเติม
14 กุมภาพันธ์ 2563
CPNREIT เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XB 25 ก.พ. นี้ เดินหน้าระดมทุนเข้าลงทุนในทรัพย์สินคุณภาพ 7 แห่ง มูลค่ารวมไม่เกิน 55,990 ล้านบาท ชูประมาณการผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.7703 บาทต่อหน่วย
28 พฤศจิกายน 2562
ผู้ถือหน่วยทรัสต์ CPNREIT อนุมัติเข้าลงทุนเพิ่มเติมครั้งใหม่
25 พฤศจิกายน 2562
กองทรัสต์ CPNREIT เตรียมลงทุนเพิ่มเติมครั้งใหญ่ มูลค่ารวมไม่เกิน 55,990 ล้านบาท ในสิทธิการเช่าศูนย์การค้าจากกลุ่ม บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา และรับโอนทรัพย์สินจาก GLANDRT หลังได้รับไฟเขียวจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์ทั้ง 2 กอง
11 ตุลาคม 2556
ประกาศแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2556 ของกองทุนรวม CPNRF
11 ตุลาคม 2556
ประกาศแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่ 1/2556 ของกองทุนรวม CPNRF