ประวัติความเป็นมา

อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

ศูนย์การค้า
อาคารสำนักงาน
โรงแรม

ข้อมูลกองทรัสต์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
19.40 THB
01 ก.พ. 2566 04:38
+0.10(0.52%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
13.2126 THB
30 ก.ย. 2565
-0.0182 (-0.14%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
Investor Presentation 3Q/2022
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660