อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
19.60 THB
10 ส.ค. 2565 04:35
-0.10(-0.51%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
13.2308 THB
30 มิ.ย. 2565
+0.0965 (0.73%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
Investor Presentation 1Q/2022
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660