แบบ 56- REIT

แบบ 56-REIT ประจำปี 2563

ขนาดไฟล์ : 13.05 MB

แบบ 56-REIT ประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ : 10.83 MB

แบบ 56-REIT ประจำปี 2561

ขนาดไฟล์ : 16.39 MB

แบบ 56-REIT ประจำปี 2560

ขนาดไฟล์ : 2.28 MB