เซ็นทรัล ลำปาง

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์และงานระบบประมาณ 21 ปี จากบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด โดยสิทธิการเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 16 ธันวาคม 2584 ซึ่งได้แก่ พื้นที่ส่วนอาคาร (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลาง และพื้นที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ที่จะเข้าลงทุนประมาณ 45,716 ตารางเมตร