เซ็นทรัล มารีนา

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

ลักษณะการลงทุน

สิทธิการเช่า/เช่าช่วงอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าในงานระบบประมาณ 14 ปี จากเซ็นทรัลพัฒนา โดยสิทธิการเช่าและเช่าช่วงจะสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2578 ซึ่งได้แก่ พื้นที่ส่วนอาคาร (บางส่วน) พื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่จอดรถที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการส่วนที่ CPNREIT จะเข้าลงทุน ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ที่จะเข้าลงทุนประมาณ 45,149 ตารางเมตร