เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ทาวเวอร์ A และ B

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
50,653 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
34,320 ตร.ม.
พื้นที่ให้เช่า
89.8%
อัตราการเช่า (1)

หมายเหตุ:

(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562