ฮิลตัน พัทยา

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
49,686 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
302 ห้อง
92.5%
อัตราการเช่า (1)

หมายเหตุ:

(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562