เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
70,095 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
29,404 ตร.ม.
พื้นที่ให้เช่า
98.4%
อัตราการเช่า (1)

หมายเหตุ:

(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562