เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
122,991 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
37,490 ตร.ม.
พื้นที่ให้เช่า
92.86%
อัตราการเช่า (1)

หมายเหตุ:

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560