เซ็นทรัลปิ่นเกล้า

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
137,692 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
27,656 ตร.ม.
พื้นที่ให้เช่า
98.3%
อัตราการเช่า (1)

หมายเหตุ:

(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562