เซ็นทรัล พระราม 3

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
169,740 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
37,137 ตร.ม.
พื้นที่ให้เช่า
94.1%
อัตราการเช่า (1)

หมายเหตุ:

(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562