เซ็นทรัล พระราม 3

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
169,740 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
36,285 ตร.ม.
พื้นที่ให้เช่า
77.67%
อัตราการเช่า (1)

หมายเหตุ:

(1) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560