เซ็นทรัล พระราม 2

เลือกโครงการ :
ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน
251,182 ตร.ม.
พื้นที่ใช้สอย
82,588 ตร.ม.
พื้นที่ให้เช่า
95.3%
อัตราการเช่า (1)

หมายเหตุ:

(1) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562