อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
21.20 THB
26 ต.ค. 2564 04:37
-0.20(-0.93%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
13.2379 THB
30 มิ.ย. 2564
-0.1609 (-1.20%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
Investor Presentation 2Q/2021
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660