อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
35.75 THB
17 ก.ย. 2562 04:40
+0.50(1.42%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
13.5697 THB
30 มิ.ย. 2562
+0.0070 (0.05%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660