เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เลือกปี :
Investor Presentation 1Q/2020

ขนาดไฟล์ : 3.29 MB

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 1/2563

ขนาดไฟล์ : 2.92 MB

Investor Presentation 4Q/2019

ขนาดไฟล์ : 1.88 MB

การประชุมนักวิเคราะห์ & บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2562

ขนาดไฟล์ : 1 MB

Roadshow Presentation February 2020

ขนาดไฟล์ : 1.82 MB