เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เลือกปี :
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาสที่ 3/2562

ขนาดไฟล์ : 2.19 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2562

ขนาดไฟล์ : 1017.78 KB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2562

ขนาดไฟล์ : 2.86 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2562

ขนาดไฟล์ : 2.96 MB

การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2562

ขนาดไฟล์ : 2.12 MB

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2561

ขนาดไฟล์ : 3.98 MB

Investor Presentation 4Q/2018

ขนาดไฟล์ : 5.93 MB