เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ

เลือกปี :
Investor Presentation 2Q/2021

ขนาดไฟล์ : 2.09 MB

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 2 ปี 2564

ขนาดไฟล์ : 1.78 MB

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2564

ขนาดไฟล์ : 1.68 MB

Investor Presentation 1Q/2021

ขนาดไฟล์ : 2.07 MB

Investor Presentation 4Q/2020

ขนาดไฟล์ : 2.48 MB

การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 4 ปี 2563

ขนาดไฟล์ : 1.84 MB