อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
18.30 THB
25 ก.พ. 2564 04:35
+0.10(0.55%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
12.9066 THB
30 ก.ย. 2563
-0.2231 (-1.70%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
Analyst Meeting 4Q20
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660