อสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน

นักลงทุนสัมพันธ์

 

ราคาหลักทรัพย์

CPNREIT
26.00 THB
17 ธ.ค. 2561 12:18
-(-%)

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท)

NAV
13.5924 THB
29 มิ.ย. 2561
+0.1878 (1.40%)

ข้อมูล Filing

ดาวน์โหลด
ดูเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด
ชั้น 31 อาคารสำนักงานเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66(0) 2-667-5555 ต่อ 1660